Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Stop lån til drivhusgasudslip
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
En væsentlig grund til øgede drivhusgasudslip i udviklingslandene er projekter, der finansieres med lån fra Verdensbanken og de andre udviklingsbanker. Det er lån som Danmark og andre industrilande er med til at garantere for. Siden 1992 har Verdensbanken investeret over 20 milliarder US$ (ca. 160 milliarder kr) i olie, gas, kul og kraftværksprojekter baseret på fossil energi, men kun ca. en milliard US$ i vedvarende energi og energibesparelser. Alene en investering i en gas-rørledning fra Chad til Cameroun vil give anledning til 450 millioner tons drivhusgasser i dens levetid, svarende til omkring 6 gange Danmarks årlige drivhusgasudslip. Andre projekter kan lede til langt større udslip. Det er også Danmarks ansvar om udviklingsbankerne fremover skal finansiere projekter, der øger CO2-udslippet i udviklingslandene og Østeuropa.