Klimakatastrofe eller bare tidligere forår?

Klimakampagne 2002-03, 92-gruppens klimagruppe

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom.  
Kampagnemateriale * Arrangementer * Klima-Appel
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter

 

Vi mennesker er ved at ændre klimaet. Den globale middeltemperatur stiger, og det samme gælder vandstandene i havene. Hvis vi ikke markant begrænser udledningerne af CO2 og andre drivhusgasser, vil det få katastrofale følger for mennesker og natur, især i den fattigste del af verden. Omvendt er det endnu muligt – hvis den politiske vilje er tilstede ikke mindst i I-landene – at undgå farlige klimaændringer gennem en kraftig reduktion af udslippene af drivhusgasser. Så kan opvarmningen begrænses til en takt, hvor mennesker og natur nogenlunde kan følge med.

Vi kan ikke stoppe den globale opvarmning helt, men det er muligt at undgå de værste klimakatastrofer. Kyoto-protokollen er et første lille skridt på vejen til en global reduktion af drivhusgasudslippene.

Over 50% af drivhusgasudslippet kommer fra I-landene, selvom vi i denne del af verden kun er 20% af verdens befolkning. Da Danmark har et af verdens højeste udslip pr. indbygger af drivhusgas, er vi blandt dem, der bør gøre mest for at begrænse klimaændringerne. Heldigvis er der store muligheder for at reducere udslippene. Det kan oven i købet gøres uden de store ekstraomkostninger, og det kan give en række andre fordele. I denne avis gennemgås en mulig udvikling, der vil reducere udslippene af CO2 og andre drivhusgasser til et bæredygtigt niveau. Det er ikke en udvikling, der sker af sig selv. Det kræver folkelig forståelse, en indsats af mange mennesker og ikke mindst politisk vilje.