Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Danmarks valg
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
I den aktuelle situation, hvor store lande med høje CO2-udslip som USA og Australien ikke vil ratificere Kyoto-protokollen, kan man spørge sig selv, hvad vi får ud af at følge en bæredygtig udvikling i Danmark. Meget forsimplet kan man stille valgmulighederne op på denne måde:Danmark reducerer drivhusgasudslippene til et bæredygtigt niveau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bæredygtig udvikling på klimaområdet, de værste effekter af drivhuseffekten afværges.
- Dansk teknologi til vedvarende energi og energibesparelser sælges som nu i konkurrrence med andre.
De fleste andre lande reducerer udslip til bæredygtigt niveau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Stigende risiko for klimakatastrofer, og kriser p.g.a. mangel på olie og efterhånden også på gas.
- Danmark vil ikke direkte blive påvirket af olie-kriser, da vi begrænser olieforbruget meget.
- Danmarks teknologi til vedvarende energi og energibesparelser vil blive efterspurgt ved oliekriser m.m.
De fleste andre lande fortsætter udslip som nu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danmark fortsætter med nuværende udslip af drivhusgasser, og stopper udviklingen af energibesparelser m.m.; men bliver evt. presset til at reducere på et senere tidspunkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Efterhånden som dansk olie og gas bliver brugt op, bliver vi afhængige af energiimport.
- Hvis vi bliver presset til at reducere udslip, må vi importere teknologi til formålet.
De fleste andre lande reducerer udslip til bæredygtigt niveau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Stigende risiko for klimakatastrofer og kriser p.g.a. mangel på olie m.m.
- Når de danske olie-og gasressourcer er brugt op, vil landet blive ramt med fuld styrke af oliekriser.
De fleste andre lande fortsætter udslip som nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------