Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Amter og kommuner skal gå foran
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Amter og kommuner er ansvarlige for en stor del af energiforbruget, dels i deres egne bygninger, trafikselskaber m.m. og dels p.g.a. deres planlægning. Derfor bør de bl.a.:
• indføre energibesparelser og vedvarende energi i deres egne bygninger,
• prioritere den kollektive trafik i deres trafikplanlægning,
• udvikle en mere fleksibel kollektiv trafik og mere sammenhængende rutenet og køreplaner
• sørge for at kollektiv trafik ikke forringes og gøres mindre fleksibelt med udliciteringer.

Enkelte kommuner har ligefrem markeret sig ved at gå foran med at nedbringe CO2-udslippet f.eks. Samsø Kommune, der er ved blive 100% forsynet med vedvarende energi.