Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Luftfart– et internationalt klimaproblem
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
International luftfart er ikke med i Kyoto-protokollen, selvom det er en hastigt voksende sektor. Tilmed giver flyudstødning et større bidrag til jordens opvarmning end blot CO2-udledningen fra flyene Den vanddamp, der udledes højt over jorden, virker også som en drivhusgas. Der er derfor al mulig grund til at få gennemført en international aftale om at begrænse flyenes udledninger. Man kunne f.eks. indføre en international afgift på flybrændstof. Det vil på kort sigt få prisen på flyvning til at stige og få flere til at vælge andre alternativer til kortere ture. Det vil spare en del energi og drivhusgasudslip. På længere sigt vil det betyde udvikling af mere effektive fly og dermed større besparelser. Hidtil er forslag om afgifter på flybrændstof blevet stoppet af USA i Den Internationale Luftfartsorganisation (ICAO). Danmark og de andre europæiske lande bør ikke i længden affinde sig med det.