Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Hvad gør vi?
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Fire generelle anbefalinger.

En række miljø-og energiorganisationer, der er med i 92-gruppen, har følgende generelle anbefalinger til Danmarks klimapolitik:

• Danmark bør lægge sig fast på et langsigtet mål for reduktion af CO2 og de andre drivhusgasser, der lever op til Klimakonventionens overordnede målsætning, om at koncentrationen i atmosfæren skal stabiliseres på et niveau, der kan forhindre farlige menneskeskabte indvirkninger på klimaet.

• Det danske energisystem bør omlægges fra at være baseret på fossile brændsler til at være baseret på vedvarende energiformer. Den samlede proces bør være afsluttet indenfor en 30-50 årig periode.

• Danmark bør i helt overvejende grad opfylde nationale og internationale reduktionsmålsætninger inden for egne grænser.

• Danmark bør arbejde for, at der internationalt skabes klare reduktionsmål for Kyoto-protokollens 2. budgetperiode (2013-2017), som sikrer en opfyldelse af klimakonventionens overordnede målsætning.

(Det Økologiske Råd, Natur & Ungdom, Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi, WWF, maj 2002).

Dansk politik glemmer drivhuseffekten
Danmark har hidtil haft en aktiv rolle for at reducere drivhusgasudslippene, både nationalt og internationalt. Danmark har et nationalt mål om at reducere CO2-udslippene 20% i 2005 i forhold til 1988. Og Energi21, Danmarks energihandlingsplan fra 1996, leder frem til en 50% reduktion af CO2-udslippene i 2030. Der har også hidtil været ført en aktiv politik for at reducere specielt CO2-udslippene med markante resultater på en række områder. Den samlede drivhusgasreduktion er dog endnu ikke så stor p.g.a. vækst i eleksport og en trafikpolitik, der reelt fremmer biltrafikken.
Desværre har den nye regering nedprioriteret den danske indsats for at begrænse udslippene af drivhusgasser. Den har med en en række tiltag gjort det sværere at nå målene om at reducere det danske drivhuseffektbidrag.

Forslag til en national indsats
Vi har opstillet en række væsentlige forslag for at gennemføre reduktioner af drivhusgasudslippet. Hvor det er muligt har vi opstillet regeringens politiske tiltag ved siden af i højre kolonne. Se her.