Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Hvad den enkelte kan gøre
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Fra energibesparelser til politisk handling

Som almindelige mennesker og forbrugere har vi store muligheder for at reducere vort eget bidrag til drivhuseffekten. Alene husholdningernes el-og varmeforbrug bidrager til omkring 25% af det danske CO2-udslip, og persontransporten omkring 20%. Valgene omkring bolig, afstand til arbejdsplads, feriemål m.m. har derfor stor indflydelse på hvor meget CO2 man er med til at producere. Der er meget, man selv kan gøre for at reducere el-og varmeforbruget, se eksempler næste side. Hvis det ikke er praktisk at bo så tæt på sit arbejde, at man kan cykle, kan man vælge den mest energiøkonomiske transport:
• med tog + evt. cykel til stationen kommer man længst på literen. Et gennemsnitstogs brændstofforbrug er kun godt 40% af en gennemsnitsbils pr. personkilometer.
• med bus kommer man også langt. En gennemsnitsbus bruger godt 70% af en gennemsnitsbils brændstof pr. personkm, men en myldretidsbus med 50 passagerer bruger pr. personkm kun omkring 1/10 af en myldretidsbil med en person.
• hvis man er nødt til at bruge bil, kan man anskaffe en bil, der kører op til 33 km pr. ltr. Man kan også købe en elbil, der er endnu mere energieffektiv, og som ikke forurener lokalt (batteriomkostningen kan dog opveje den økonomiske besparelse).

Som forbruger kan man vælge varer, der er produceret med lille energiforbrug og ikke er transporteret så langt, specielt ikke med fly. Man kan investere i en renere energiforsyning, f.eks. med en andel i en vindmølle Man kan bruge sin indflydelse som vælger. Og man kan fortælle de folkevalgte i folketing, amter, kommuner og elværker, hvad man mener de skal gøre for miljøet.

Og man kan også støtte en miljøorganisation.


Hvad den enkelte kan gøre, eksempler
Reducer dit elforbrug !
De fleste kan med effektivt udstyr og bedre elvaner halvere elforbruget og spare penge.

Lavenergi-køleskabe, frysere, pærer m.m. og minimering af det skjulte “stand-by” elforbrug kan spare meget.
Læs på www.elsparefonden.dk

Spar varme, når huset renoveres
Lavenergivinduer, tætning, efterisolering og måske varmegenvinding kan betale sig ved renovering af huset.
Læse mere på: www.sek.dk/indsats.htm, www.energitjenesten.dk

Vedvarende energi derhjemme

Uden for fjernvarmeområder kan man spare meget med solvarme, brænde/træpillefyr eller en god brændeovn.
Læs mere på http: www.ove.org

Byg et nulenergihus
Hvis man vil bygge nyt hus, kan man vælge et superlavenergihus (også kaldet et nulenergihus), hvor varmen fra solen, mennesker m.m. opvarmer huset det meste af året. Det koster lidt ekstra, men giver varige besparelser.

Den enkelte har meget store muligheder for at reducere eget bidrag til CO2-udslippene.
Læs mere på:
- Energi og miljøkontorernes hjemmeside www.sek.dk
- NOAH Energis CO2 skema
www.noah.dk/energi/co2skema.html Trafikbogen.dk
- Energioplysningen (statens) www.energioplysningen.dk