Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Kampagnemateriale
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Der er til kampagnen udarbejdet følgende materialer:

Kampagneavis
med samme indhold som denne hjemmeside,
16 sider A3, (pdf file 7.5 MB)
 • Liste over foreslåede foredragsholdere (word doc 30 Kb)

 • Overhead til egne præsentationer (CD med Power Point presentation 16 MB), 50 kr

 • Information om undervisningsaterialer (word doc 25 Kb)

 • Plakat til arrangementer (Århus Rådhus) (jpg fil 756 kB)

 • Kopier af baggrundsnotater:
  • Begrænsning af drivhuseffekten, målsætninger" (word doc 100 KB)
  • "Hvad kan Danmark gøre - muligheder for en bæredygtig dansk energiforsyning"
   (word doc 162 KB)
  • Hvordan kan Danmark opfylde sin Kyoto-forpligtigelse uden at købe CO2-kvoter i andre lande? (word doc 39 kB)

   Kampagnematerialer bestilles ved 92-gruppen, OVE eller en af de andre deltagende organisationer. Der skal betales for porto + 25 kr i forsendelse.
   For CD'en med præsentationer skal desuden betales 50 kr; den skal bestilles med email til kampagnen, e-mail: ove@inforse.org .   Der er udarbejdet en del materiale af de deltagende organisationer o.a., der kan bruges som baggrundsmateriale, bl.a.:
   • Energipolitik til salg? Dansk energipolitik mellem Rio og EU, det Økologiske Råd, 1998
   • En energivision til debat - Vi har energien, Organisationen for Vedvarende Energi og Samvirkende Energi-og Miljøkontorer, 1998
   • Den globale hedetur Om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge dem. NOAH's forlag 2001

    Der er en række hjemmesider med yderligere informationer om klimaspørgsmål, bl.a.: