Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Kontakter: Organisationer bag kampagnen
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter

Det Økologiske Råd
Arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Medlemsorganisation som udgiver tidsskriftet Global Økologi. Tlf. 33 15 09 77,
hjemmeside: www.ecocouncil.dk

Greenpeace
En international miljøorganisation, der går fra ord til handling for at konfrontere og stoppe global miljødestruktion og fremdrive løsninger, som leder til en verden i fred og økologisk balance. Tlf. 33 93 86 60, hjemmeside: www.greenpeace.dk, www.greenpeace.org

Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) Arbejder for bæredygtige løsninger på energiområdet. Medlemsskab af OVE inkluderer medlemsskab af et lokalt Energi-og Miljøkontor. Tlf. 86 76 04 44, hjemmeside: www.vedvarendeenergi.dk

WWF - Verdensnaturfonden
Er den danske afdeling af WWF - World Wide Fund for Nature – en privat og uafhængig organisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. Tlf. 35 36 36 35, hjemmeside: www.wwf.dk

De fire organisationer samarbejder med andre i 92-gruppen, som er et netværk for 20 danske miljø- og ulandsorganisationer. 92-gruppen arbejder for bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Tlf. 77 31 00 06, hjemmeside: www.92grp.dk.

I forbindelse med denne kampagne samarbejder organisationerne med en række Energi-og Miljøkontorer (www.sek.dk), grønne guider (www. greenguides.dk) og andre organisationer.

Avisen og kampagnen er støttet af Den Grønne Fond.