INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
Debates and Information on Europe in Denmark
INFORSE-Europe logo -
with support from / Med tilskud fra Med tilsud fra Europa-Nævnet
VedvarendeEnergi logo logo samso energiakademiet Nordic Folkecenter for Renewable Energy NOAH logo

Events and Activities

 

2023
 
25 oktober 2023 Kan vi selv eje vores energi? Kan vi g?re energien gr?nnere?
25 oktober 2023, kl 19.00 - 21.00
Kan vi selv eje vores energi? Kan vi gøre energien grønnere?
Sted: Byens Hus i Mørke


Kom og bliv klogere på EU's rolle og stotte til lokale energifællesskaber v. Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi.
Jens Peter Mølgaard fra Feldballe vil fortælle om initiativ til et lokalt energifællesskab om gron strom.
Herefter debat, spørgsmål, kaffe og kage.
Arrangementet er finansieret med tilskud fra Europanævnet og gennemføres i samarbejde mellem Bedsteforældrenes Klimaaktion Syddjurs, Miljøorganisationen Vedvarende Energi og INFORSE-Europe. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.
Mødet er for alle interesserede!
Mere på facebook.com/events/329324092909356/
20 sept, 2023  Energif?llesskaber: Hvordan kommer vi fra EU's ambition til virklighed i Roskilde
20 september, 2023, kl. 16.30
Fyraftensmèder: Energifællesskaber: Hvordan kommer vi fra EU's ambition til virklighed i Roskilde?
Sted: Den Gamle Byrådsal, Roskilde

EU’s formål med direktivet er at understøtte en forbrugerdrevet grøn omstilling. Med energifællesskaber kan borgere og de lokale myndigheder gå sammen om en række lokalt forankrede grønne initiativer og projekter, som skal gavne fællesskabet og ikke primært drives med økonomisk gevinst for øje. Kommunerne har eksplicit lovhjemmel til at deltage i disse energifælleskaber - så længe de organiseres som et selskab med begrænset ansvar. Lovgivningen om el-markedet er kompliceret i Danmark, så hvordan gar det med realiseringen i Danmark og i Roskilde og hvordan kommer borgere i Agerup, Gadstrup og Viby i gang med at etablere energifællesskaber i forbindelse med de nye varmeforsyningsprojekter? Hor ogsa om den nye pulje til energifællesskaber i Energistyrelsen.
Oplæg fra:
- Gunnar Boye Olesen, INFORSE-Europe og Miljøorganisationen Vedvarende Energi
- Amro Hajir, Energistyrelsens SparEnergi
- Karina Andrade, Grøn Omstillingsenhed, Roskilde Kommune
- Ulrik Jorgensen, Forsker og radgiver, startede Energifællkeskaber.dk
Arrangementet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers
Mere på facebook.com/events/600977565569185/
5 sept 2023 Workshopp om lokale energif?llesskaber i EU og p? Stevns
5 september, 2023, kl 17-00-20.00
Workshop om lokale energifællesskaber i EU og på Stevns
Sted: Frivillighedscentret Hårlev

Organiseret af Klima- og Energigruppen Stevns, VedvarendeEnergi og, INFORSE-Europa. Med oplæg ved Gunnar Boye Olesen, foreningen VedvarendeEnergi og Sten Mortensen, Sydstevns Energifælleskab:
- Om EU's rolle og stotte til lokale energifællesskaber
- Om muligheder og forhindringer i den nuv?rende lovgivning for de lokalsamfund, der gerne vil oprette et energifællesskab
- Om de lokale planer i Sydstevns Energifællesskab for at etablere produktion og forbrug af gron strom til jordvarme og elbiler
Deltagelse er gratis, og der serveres en sandwich, ol, vand og kaffe/te.
Alle er velkomne. Kontakt: birgit@smedegaardolesen.dk, tlf. 27116625.
Arrangementet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.
Mere på facebook.com/events/1687498335077942/
  29. august 2023 kl.17.00 til 19.00
Informations og debatm
øde:
Vedvarende energifælleskaber i haveforeninger. Muligheder og barrierer i EU og Danmark.
Sted: HF Sundbyvester/fælleshuset Diamantgangen 75, Amager

Kom til debat om Vedvarende Energiflælesskaber i haveforeninger – Muligheder og Barrierer i EU og Danmark. Med:
- Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen Vedvarende Energi, INFORSE-Europa;
- Martin Dietz, Solar Lightning Consultants ApS Project administrator;
- Rasmus Varnich Blumensaat, Lea Schick, og Flemming Madsen HF Sundbyvesters Energiudvalg.
Mere pÕ facebook.com/events/139624609201663
debat om atomkraft vs vedvarende energi aarhus 14 august 2023

mandag, 14 august, 2023 kl. 17-18.30
Sted: Dokk 1, Aarhus
Paneldebat
: National og EU-politiske perspektiver pa atomkraft vs vedvarende energi i den gr
ønne omstilling
Delatger: Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi. Magnus Flensborg (SF) og Jonas Pullich (V), begge kandidater til Europa-Parlamentet, og Birgitte Saviera fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus.
Organiseret af VedvarendeEnergi og INFORSE-Europa.
Samsø logo
INFORSE-Europe

lørdag, 12 august, 2023 kl. 14.00
Sam
sø Energiakademi, Samsø
Fra Greenwash til grønnere p
åstande i hele EU
Greenwashing er vildledende miljømarkedsføring, hvor virksomheder giver urigtige oplysninger om deres produkter relateret til klima og miljø. Det er derfor altid vigtigt, at virksomheder kan dokumentere deres oplysninger. EU forsøger nu at stoppe greenwashing i Europa: men vil det lykkes?. Hvordan er det på Samsø og den grønne ø ? Hvilke historier fortæller vi om hinandens virksomheder. Er Samsø Grøn?
Format: Dialog. Moderation: Malene Lunden og oplågsholder: Gunnar Boye Olesen, INFORSE-Europa.
Organiseret af Sams
ø Energi og Miljøkontoret, VedvarendeEnergi, og INFORSE-Europa.
Arrangementet er med støtte fra Europa-Nævnet.
Mere info energiakademiet.dk/folkedybet/

   
EU og Denmark energy transition in war and crises June 16 2023
16 juni, 2023 16:30-17.30
EU's og DK's energiomstilling i den aktuelle krig/krise
D5 - Brandstationens Debattelt, Allinge, Folkemødet, Bornholm.

Organiseret af INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi og UngEnergi

- Oplæg fra Gunnar Boye Olesen, Hvordan kan vi omstille EU og Danmark til vedvarende energi, nye forslag fra VedvarendeEnergi og INFORSE-Europa netværket.
- Oplæg fra MEP Niels Fuglsang (A) om hvordan vi sikrer omstillingen og EU og hvor hurtigt det kan gå.
- Oplæg fra Mads Aarup, medstifter og chefingeniør i Enyday, om muligheder og udfordringer for en hurtig omstilling.
- Paneldebat om hvordan vi får omstillet hurtigere og samtidig bæredygtigt samt hvor EU skal bidrage mere med den danske omstilling?
- Mødeleder Kathrine Olldag, VedvarendeEnergi's forperson.
Debat med mødets deltagere.
Arrangementet er med støtte fra Europa-Nævnet
.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/206795685634016
2022
 

Workshop on EU in Skjern DEnmark dec 2022

Workshop on EU in Skjern DEnmark dec 2022

12 december, 2022, kl 19.00
Debatmøde: EU's klima- og energipolitik
Hvordan håndteres krisen? Muligt lokalt udbytte? Energifællesskaber?

Mødested: Bredgade 108 B, 6900 Skjern

Hør om: Hvordan EU håndterer energikrisen, hvad det kommer til at koste os og hvad vi kan fa ud af det? Hvordan kan vi udnytte EU’s regler for energifællesskaber i Danmark?
Lokale eksempler: Fælles solcelleanlæg til landsbyen Hunderup Sejstrup Husstandsmøller. Kommunens klimapolitik.
Oplæg ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen m.fl.

Mere info: Vestjyllands Energi og Miljoforenings og INFORSE-Europas Facebook side.

INFORSE-VE Ungenergi event at Folkemødet on EU og grønne omstilling June 18-2022
EU og den gr?nne omstilling: vejen til b?redygtigt forbrug - t?j, elektronik, greenwash
18 June, 2022 - kl.15.15
Folkemødet, A38, Allinge, Bornholm
EU og den grønne omstilling: vejen til bæredygtigt forbrug - tøj, elektronik, greenwash
Debat om kampen i EU for bæredygtigt forbrug og hvad EU kan
Spændende debat med europaparlamentariker MEP Niels Fuglsang (S), Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi / INORSE-Europa og aktive fra UngEnergi der samler unges ønsker til mere bæredygtigt forbrug, og folkemødedeltagere.
Download: præsentationen og baggrund slides af Gunnar B.Olesen VE / INFORSE-Europa.
Facebook Event: facebook.com/events/422015792696180/

Baggrunden er at det meste, vi som forbrugere køber, ikke holder så længe, som det burde. Produkter er svære at reparere og bruger for meget energi. Meget er også svært at genbruge, bl.a. pga. indhold af farlige, kemiske stoffer. Som forbrugere har vi i princippet frit valg; men valget står mellem produkter, der har den holdbarhed, energiforbrug m.m., som producenterne har valgt. Derfor har vi brug for at EU gennem det Indre Marked stiller krav til bæredygtigheden af produkterne og sikrer en reel forbrugerinformation. Og nu har EU netop lanceret en ny strategi for bæredygtigt forbrug, som vi kan give input til.
Arrangører: VedvarendeEnergi, Ungenergi, og International Network for Sustainable Energy - Europa.
Arrangementet er med støtte fra Europa-Nævnet.
2021
 
EU Cirkulær økonomi - Fra EU til Ry 30 nov 2021 30 November, 2021
Cirkulær økonomi - Fra EU til Ry

På Ry Højskole sætter vi fokus pa omstilling til cirkulær økonomi med et særligt blik på både EU's Green Deal og lokale fortællinger fra Ry Sengefabrik (AKVA).
* Oplæg om EU's Green Deal og Cirkulær økonomi ved Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi og INFORSE-Europa.
* Oplæg om cirkulær produktion på Ry Sengefabrik (AKVA) ved Lars Brunsø, fabrikant.
OBS Grundet lokale Covid19 restriktioner var der kun eksterne deltagelse via zoom.
Facebook event link:
https://www.facebook.com/events/583198366266560/
Arrangører: VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe
Webinaret er med støtte fra Europa-Nævnet.
   
debat 6 april 2021  FRA EU GREEN DEAL OG VERDENSMALENE TIL DEN LOKALE INDSATS I KOMMUNEN 6 april, 2021 - 12.30 - 14.00 - webinar
Fra EU Green Deal og Verdensmålene til den lokale indsats i kommunen

Webinar om EU’s planer for grøn omstilling, og stiller spørgsmålet: Hvad betyder EU's Green Deal for omstillingen til cirkulær økonomi i kommunerne? - EU vedtog i december 2020 en ambitiøs plan om at skære mindst 55% af CO2-udledningerne inden 2030. Det giver håb og er afgørende for, at vi kan sikre et stabilt klima. En del af EU’s planer handler om, at vi skal omstille til en cirkulær økonomi, og på webinaret undersøger vi, hvordan det konkret skal udmønte sig kommunerne.
Webinaret bliver med aktiv deltagelse fra deltagerne. Din stemme er også vigtig, for vi samler kommentarer og forslag fra dette og andre webinarer, og præsenterer dem for de danske politikere, der skal omsætte EUs planer til danske regler.

- Marianne Bender fra UCN og Himmerlands Energi- og Miljøforening.
(Klima Intro oplæg pdf) og Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi og INFORSE (EU Green Deal oplæg pdf)
- Anders Du Mont-Thygesen, Center for Grøn Omstilling, Aalborg; (Aalborg oplæg pdf)

Arrangører: VedvarendeEnergi, University College Nordjylland, Himmerland Energi-og Miljøforening og International Network for Sustainable Energy - Europe.
Webinaret er med støtte fra Europa-Nævnet.

Video på Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=282905656775833
Facebook event:
https://www.facebook.com/events/1081785592303979/
2020
 
Dec 17 2020 debat EU Vestjylland

17 december, 2020 kl 19.30-21.10
EU Green Deal og grøn omstilling i Vestjylland
med Henning Bo Madsen, Gunnar Boye Olesen og Henning Donslund fra Ringøbing Skjern kommune.
Arrangeret af Vestjyllands Energi-og Miljøkontor, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe i samarbejde med Miljøorganisationen NOAH.

Facebook:
Facebook Event on 17 december 2020

   
Din mening EU GgreenDeal in Denmark 4 nov 2020 4 november, 2020 - kl. 16.00 - 19.00, online  (på dansk)
EU og Nordens samarbejde

Arrangører: INFORSE-Europe og Samsø Energiakademiet.
Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa Nævnet.

Link til eventet: energiakademiet.dk/den-europaeiske-groenne-pagt
 
Paneldabat EUGreenDeal i Danmark 29 okt 2020 29 Oktober, 2020 - kl. 19.30 - 21.30 - Online (på dansk)
Paneldebat: EU Green Deal - fra EU til Aarhus
Potentialer i klimaindsatsen
EU parliamentarikere Niels Fuglsang (A), Pernille Weiss (KF) Nikolai Villumsen og Birgitte Karnoe Frederiksen fra Central Danmark EU office giver svare på dine sp
ørgsmål, som f.eks. hvad betydning af EU Green Deal er for Danmark og hvordan EU kan hjælpe os med at gennemføre klimaplanen.
Arrangører: INFORSE-Europe og VedvarendeEnergi i samarbejde med Go Green with Aarhus.

Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa Nævnet.
Se mere: Facebook event - Oct 29
   
Debat om the EU Green Deal, Cirkul?r Okonomi og B?redygtige F?devaresystemer 25 Oktober, 2020 Roskilde (cancelled)
Debat om EUs Green Deal, cirkulær økonomi og bæredygtige fødevaresystemer

Arrangører: INFORSE-Europe og VedvarendeEnergi og UngEnergi Roskilde
.
   
Debat EU Green Deal på Stevns INFORSE VE 22102020 22 Oktober, 2020 - kl 18.30 - 21.00 - Stevns Frivillighedscenter (på dansk)

EU Green Deal og cirkulære byggematerialer på Stevns
Med Vanessa Buth fra INFORSE-Europa og VedvarendeEnergi; Birgit Smedegard Olesen, formand Klima- og energigruppen Stevns; og
Rasmus Jorgensen, ejer og direktor af KALK.

Arrangører
: INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi og Klima- og Energigruppen Stevns.
Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa Nævnet.
Se mere: Klima og Energigruppen Stevns og
Facebook event Oct 22, 2020
   
webinar EU GreenDeal UngEnergi VE INFORSE 7 oktober, 2020, kl. 18.00 - 19.30 - Webinar (på dansk)
Klædt på til EU’s Green Deal, hvad vil komme på mode med cirkulær økonomi?


Med Rebecca Vera, grundlæggeren af den modebevidste, bæredygtige beklædningsshop Veras Vintage, hvor forbruger af tøj bliver til bruger af tøj, og deler det mellem sig og
med Vanessa Buth fra INFORSE-Europa og VedvarendeEnergi. (pre
sentation pdf fil, 0.8 MB)

Arrangører: INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi og UngEnergi København.
Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa Nævnet.

Se mere: Facebook Event (Oct. 7 2020 - kl. 18.00)
 
webinar EU green Deal Cirkular økonomi okt 7 2020

7 Oktober, 2020, kl 16.00- 17.30 - Webinar (på dansk)
EU Green Deal og B
æredygtigt Byggeri - Set fra Thy
Diskussion om EU's klimaplan - The Green Deal - cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri. EU forhandler om den nye Green Deal, og vi kigger derfor på, hvordan den vil påvirke Danmark, og hvordan cirkulær økonomi ser ud, når vi snakker bæredygtigt byggeri i Danmark.
På dette webinar fik du både en generel introduktion til EU’s Green Deal og cirkulære økonomi plan, samt lokale danske eksempler på, hvordan byggesektoren kan blive en del af løsningen i den grønne omstilling.
- Gunnar Boye Olesen, ingeniør, politisk koordinator, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europa. (presentation pdf fil, 1 MB)
- Lars Keller, selvbygger i Friland, rådgiver ved Tiny-houses projekt på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
(presentation pdf fil, 4 MB)
Arrangører: INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi i samarbejde med Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for VedvarendeEnergi.
Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa N
ævnet.

Se mere: Facebook event Oct 7, kl 16.00

 
21 September, 2020- Webinar #4 EU GREEN DEAL & CIRCULAR ECOMOMY 21 September, 2020, kl. 14.00-16.00 Webinar (på dansk)
EU Green Deal - Cirkul
ær økonomi - Set fra Aalborg
Diskussion om EU’s klimaplan “The Green Deal” og cirkul
ær økonomi.
EU forhandler om den nye Green Deal, og vi kigger derfor på, hvordan den vil påvirke Danmark, og hvordan cirkulær okonomi ser ud, når vi snakker dansk produktion og forbrug.
På dette webinar får du både en generel introduktion til EU’s Green Deal, samt et lokalt eksempel på, hvordan der arbejdes med cirkul
ær tænkning. Som deltager kan du forvente at skulle deltage aktivt i webinaret. Til slut vil deltagerne fa muligheden for at lave forslag til de danske EU-parlamentariker der arbejder med klima.
- Gunnar Boye Olesen, INFORSE og VedvarendeEnergi. Introduktion til EU's Green Deal og cirkulæ
r produktion og forbrug i Europa. (præsentation pdf fil)
- Arne Remmen, professor fra AaU. Bæredygtighed og cirkulære forretningsstrategier i praksis. (præsentation pdf fil).


Arrang
ører: INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi i samarbejde med Marianne Bender på UCN og HEMF. Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa Nævnet.

Se også: Facebook eventet
   
11. June 2020 - Webinar #3 EU GREEN DEAL & CIRCULAR ECOMOMY

11. juni 2020 - Webinar #3 - kl. 16:00 (på dansk)
EU GREEN DEAL & Paneldebat - Gør EU vores forbrug grønnere?
PANELDELTAGERE: Niels Fuglsang (A) Nikolaj Villumsen (O), Pernille Weiss (C). Debatten styres af Søren Hermansen, direktør for EnergiAkademiet på energiøen Samsø.
ONLINE debatmøde af webinaret afholdes af INFORSE-Europe og VedvarendeEnergi. Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa-Nævnet. Debatten er del af en alternativ version af Folkemødet 2020, hvor Klimabevægelsen afholder tre dages KLIMATELT, med arrangementer der LIVE-streames til alle, der vil være med.
Program og Registration: Facebook event
Kontakt: Gunnar Boye Olesen, ove@inforse.org

Med European Green Deal sætter EU skub på de grønne ambitioner, men hvad kan EU egentlig gøre for at ændre vores forbrugsmonstre og sætte retning for at omstille vores forbrug pa tværs af EU og lokalt? Kan EU's Green Deal bidrage til at skabe rammerne for en cirkulær okonomi?
- Med udgangspunkt i EU's nye Green Deal og planer for omstilling til en cirkulær
økonomi, spørger vi tre EU-politikere om, hvordan de ser at EU kan bidrage til gore vores produktion og forbrug cirkulært og bæredygtigt.
- EU sætter regler for vort forbrug indenfor EU's indre marked og har allerede været med til at reducere energiforbruget med "ecodesign" regler for energibesparelser. Kan EU nu ga skridtet videre og sikre at vi omstiller fra vor "brug-og-smid-væk" livsstil til en fremtid, hvor produkterne holder længere, emballage ikke bliver til affald, og hvor vi ikke smider noget væk; men genbruger og genanvender alt?

   
2. June 2020 - Webinar #2 EU GREEN DEAL & CIRCULAR ECOMOMY

2. juni 2020 - Webinar #2 - 16:15 - 17:55
EU GREEN DEAL & CIRCULAR ECOMOMY (in English)
ONLINE debatm
øde af webinaret afholdes af INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi, og Human Security Aaarhus University.
- Vanessa Buth and Gunnar B. Olesen will give an introduction to the EU Green Deal og set til scene for a conversation about circular economy, production and consumption in Europe.
- From the packaging-free shop Raa Aarhus one of the founders, Arne Thuesen Holst, told us about the background and purpose of starting a shop in Aarhus with local products from Denmark and Europe. In Raa you can find no packaging to any of the organic products, but instead you can buy exactly the amount, you need.
- Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa N
ævnet.

Program og Registration: Facebook event
Contact: Gunnar Boye Olesen, ove@inforse.org

   
 30. april 2020 - Online Debatmøde EU transport denmark 30. april 2020 - kl 14.00- 15.30
Sted: Online

EU GREEN DEAL & TRANSPORT & NORDJYLLAND.
ONLINE debatm
øde om EU’s nye Green Deal med særligt fokus pa hvordan vi kan omstille til grøn transport paa tværs af EU og lokalt med fokus pa Nordjylland.

Webinaret afholdes af Himmerlands Energi- og Miljøforening, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe i samarbejde med UCN (University College Nordjylland).
Arrangementet afholdes med tilskud fra Europa-N
ævnet.
Register: Facebook Event
2019
 
EU_POPQUIZ_GreenFriday_VE_UE_KBH_INFORSE_30.11.201930. november 2019
Sted:
København, Kulturhuset Indre By

Bæredygtig Pub Quiz - GreenFriday
Don't Go Shopping! Go Pubbing!

Quiz tema: Bæredygtighed i EU og Danmark

Organiseret af UngEnergi København, VedvarendeEnergi
i samarbejde med Kulturhuset Indre By og INFORSE-Europe
med tilskud fra Europa-Nævnet.

Download:
Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe

EU Pub QUIZ Green Friday VE UE KBH INFORSE 30.11.2019
   
EU Debat 2 maj 2019 Aarhus Dokk 1

2. maj 2019 kl 18.30-21.00
Sted: Aarhus, DOKK1
Debatarrangement med Margrete Auken (F), Jeppe Kofod (A), Morten Lokkegaard (V), Nikolaj Villumsen (O) og Pernille Weiss (C).
Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet skal svare på, hvad de mener EU skal gøre for at tackle klimaudfordringerne. Der er specielt fokus på emnerne transport og bæredygtigt forbrug, da det er på de områder, vi udleder allermest CO2.
Gratis. Organiseret af VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe med tilskud fra Europa-Nævnet.
Download Invitation/Program fra: Sæt kryds i kalender.. ve.dk og
Aarhus Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe og
Download
Debat oplæg (pdf, 2.4 MB)

Aarhus EU-valg debat klima 2. 05.2019 VE INFORSE Aarhus EU-valg debat klima 2. 05.2019 VE INFORSE
Aarhus EU-valg debat klima 2. 05.2019 VE INFORSE Aarhus EU-valg debat klima 2. 05.2019 VE INFORSE
   
EU Debat: 10 april 2019 Skjern transport og Klima vinkel og lokal vinkel
10. april 2019 kl. 19 – 21.30
Worshop-debat: Transport og klima med EU vinkel og lokal vinkel

Sted: Bredgade 108 B i Skjern

Organiseret af Vestjyllands Energi og Miljoforening i samarbejde med VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe og med tilskud fra Europa-N
ævnet.

Tilmelding: henningbomadsen@gmail.com

Download Invitation/Program fra Skjern EU-Workshop - ve.dk og
- Skjern EU-Workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
EU Debat: 10 april 2019 Skjern transport og Klima vinkel og lokal vinkel  
 
EU klima politik Aalborg 7 marts 2019 VE INFORSE HEMF UCN

7. marts 2019 - kl. 13.30 – 16.45
EU's Klimapolitik - TRANSPORT
Auditoriet, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV
Organiseret af Himmerlands Energi og Miljøforening i samarbejde med VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe og UCN som sætter fokus pa udfordringer for en bæredygtig transport.
Arrangementet er med tilskud fra Europa-Nævnet.
Tilmelding: mb@emfn.dk

Download Invitation/Program fra Aalborg EU-workshop - ve.dk og
- Aalborg EU-workshop - House of Energy og
- Aalborg EU-workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
Mere: ve.dk og Himmerlands Energi og Miljøforenin og INFORSE-Europa

EU klima politik Aalborg 7 marts 2019 VE INFORSE HEMF UCN EU klima politik Aalborg 7 marts 2019 VE INFORSE HEMF UCN
 
Workshop med groenne anbefalinger til EU-kandidater mar 6 2019 Sondeborg VE INFORSE

6. marts 2019 - kl. 16.30 - ca. 19.00

Workshop med grønne anbefalinger til EU-kandidater
Multihuset, ved siden af "Skansen" i Sønderborg


Hver dag køber vi produkter, som er designet til at gå i stykker ! Vil du være med til at påvirke danskernes forbrug, sa vi genbruger mere ?
Vær med til at påvirke EU til at skubbe vores forbrug i en mere klimavenlig retning, så ting f.eks. skal fremstilles sa de kan repareres.
Kom til en workshop, hvor du bl.a. kan være med til at komme med forslag til EU-krav til Danmark. EU- kandidaterne får derefter præsenteret workshoppens anbefalinger.

Arrangører: VedvarendeEnergi-Sønderjylland i samarbejde med ProjectZero, landsorganisationen VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe.

Arrangementet er med tilskud fra Europa-Nævnet.

Tilmelding: soren_jensen@bbsyd.dk

Download Invitation/Program fra Sønderborg EU-workshop - ve.dk og
- Søndeborg EU-workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe

Mere: ve.dk og VE-Sonderjylland og INFORSE-Europa

Workshop med groenne anbefalinger til EU-kandidater mar 6 2019 Sondeborg VE INFORSE
 
Skal EU skubbe vores forbrug 27 feb 2019 Valby VE INFORSE

• 27 februar 2019 - kl. 18.30-21.00
Skal EU skubbe vores forbrug i en mere klimavenlig retning?
Valby Kulturhus, 5. sal, Valgardsvej 4, 2500 Valby

Tilmelding: vekbh@ve.dk
Arrangører: VedvarendeEnergi, VE-KBH og INFORSE-Europe.
Arrangementet er med tilskud fra Europa-Nævnet.

Download Invitation/Program fra: Valby EU-workshop ve.dk og
- Valby EU-workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe

Mere: ve.dk og VE-KBH og INFORSE-Europa

Skal EU skubbe vores forbrug 27 feb 2019 Valby VE INFORSE Skal EU skubbe vores forbrug 27 feb 2019 Valby VE INFORSE
 
EU klimapolitik transport Stevns 25 feb 2019 Hårlev stevns VE INFORSE

• 25 februar 2019 - kl. 18.00 – 20.15

Forberedelse af EU-parlamentsvalget - klimapolitik
Lokal EU klima-workshop om transport i Stevns
Frivillighedscentret i Hårlev, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev


Organiseret af Klima- og Energigruppen - Stevns i samarbejde med VedvarendeEnergi, og INFORSE-Europe. Arrangementet er med tilskud fra Europa-Nævnet.
Tilmelding: birgit@smedegaardolesen.dk

Download Invitation/Program fra Stevns-Hårlev EU-workshop ve.dk og Stevns-Hårlev EU-workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe

Mere: ve.dk og Klima- og Energigruppen - Stevns og og INFORSE-Europa
- Invitation/Program (pdf)

   
EU klimapolitik Samsoe 19 feb 2019 Samsoe VE INFORSE
• 19. februar 2019 - kl. 17.00 - 20.00
Forberedelse af EU-parlamentsvalget - klimapolitik
EU klimapolitik-workshop om transport
Samsø Energi Akademi

Organiseret af Samsø Energi Akademi og Samsø El-transport forening i samarbejde med VedvarendeEnergi, og INFORSE-Europe.
Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet.
Tilmelding: bg@energiakademiet.dk

Download Invitation/Program fra Samsoe EU-workshop ve.dk og
- Samsoe EU-workshop Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
Mere: energiakademiet.dk og ve.dk og og INFORSE-Europa
- Invitation/Program (pdf)
EU klimapolitik Samsoe 19 feb 2019 Samsoe VE INFORSE EU klimapolitik Samsoe 19 feb 2019 Samsoe VE INFORSE
 
Vil du sammen med EU vaere med til at redde klimaet? jan 25 2019 VE INFORSE Taastrup
24. januar 2019
Vil du sammen med EU være med til at redde klimaet?
Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, lokale 3

Debatten ar organiseret af VedvarendeEnergi/UngEnergi, INFORSE-Europa i samarbejde med Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup.
Workshoppen er med tilskud fra Europa-Nævnet.

Download Invitation/Program fra Taastrup EU workshop - ve.dk Invitation/Program og
- Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
Vil du sammen med EU vaere med til at redde klimaet? jan 25 2019 VE Skemaer fra workshoppen om Tiltag / Alternativ: Barrierer/Muligheder

Chart: Vil du sammen med EU vaere med til at redde klimaet? jan 25 2019 VE Chart 2 
Vil du sammen med EU vaere med til at redde klimaet? jan 25 2019 VE
2018
 
EU klima November 28, 2018 Aarhus VE INFORSE
28. november 2018
Skal EU skubbe vores forbrug i en mere klimavenlig retning?

Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus

Organiseret af af VedvarendeEnergi/UngEnergi og INFORSE-Europa med tilskud fra Europa-Nævnet.

Download Invitation/Program fra Aarhus Folkestedet EU-workshop ve.dk og Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
EU klima November 28, 2018 Aarhus
EU klima November 28, 2018 Aarhus
 
Skal EU redde klimaet
14. november 2018
Skal EU redde klimaet? - Transport Workshop
Dokk1, Center for Innovation, Aarhus C.


Workshop-debatten ar organiseret af VedvarendeEnergi/UngEnergi og INFORSE-Europa med tilskud fra Europa-Nævnet.
- Præsentationer af et fagligt frivilligteam fra VedvarendeEnergi, bestaende af Camilla Panduro (B.Sc.pol.), Mie Ward Jensen (cand.mag.) og Sissel Jorgensen (cand.soc.) om EU’s rolle: Hvordan kan EU understøtte omstillingen til klimavenlig transport?
- Præsentation af Thomas Mikkelsen fra Aarhus Kommunes Klimasekretariat om: “Visioner for fremtidens transport i Aarhus Kommune”
- Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag – Faciliteres af De Grønne Piloter.

 
Mere: Aarhus EU-workshop ve.dk og
- Program/Invitation pdf - INFORSE-Europe
Skal EU redde klimaet? Nov 14 2018 DOKK1 Aarhus
Skal EU redde klimaet? Nov 14 2018 team
 6. juni 2018
Bornholm, Denmark
Folkem
ødetdebat: Unge, EU og klimaflygtninge
15:00 til 16:30, Granittens Gård, Allinge, Bornholm

Hvordan unge kan komme igennem til EU, især inden for klimapoltik. I EU føles der til tider en mangel på unges involvering, kan man gøre noget for at mindske denne følelse både blandt politikere de unge. Debatten udgangspunkt: klimaflygtninge, og hvordan de påvirker EU’s politiske beslutninger.
Med Jesper Theilgaard, Rasmus Norlem Sørensen fra DEO og Boel Tanzer fra DGS og Monde Pluriel, samt Tobias Norkjær Holmgaard fra UngEnergi som ordstyrer.
Debatten ar organiseret af UngEnergi/VedvarendeEnergi og INFORSE-Europa med støttet af Europa-Nævnet

Download: Program/Invitation
Mere: ve.dk
Folkemoedetdebat: Unge, EU og klimaflygtninge June 6 2018
Folkemoedetdebat: Unge, EU og klimaflygtninge juni 6 2018 panel
 
2017
 
Debat EU Divest Nov 23 2017


• 23. november 2017, K
øbenhavn (Proviantgården v. Christiansborg)
Verdensmål og bæredygtige investeringer: Mulighederne i Danmark og EU

Organiseret af
VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe i samarbejde med Ansvarlig Fremtid og 2030 Netværket.

Moderator: Claus Bindslev, Nextstep
- Behovet for investeringer i bæredygtige løsninger, Verdensmålenes betydning for institutionelle investorer
v. Mogens Lykketoft
-
Regulering: EU og Danmark nu og det næste år. G20s anbefalinger til pensionskassers klimahåndtering. Hvad tillader eksisterende regler?
v. Jan Parner, vicedirektør Finanstilsynet, bestyrelsesmedlem i EIOPA.
- Europakommissionens overvejelser om ny lovgivning i 2018. Q&A og gode råd til Danmarks rolle i forhandlingerne om nye regler og rammer
v. Stina Soewarta, chef for EU-Kommissionens repræsentation i Danmark.

- Debat: Danmark i front: Investorernes mål og ønsker til regler og rammer.

- Pensionsbranchens initiativer for verdensmålene. Hvor langt kan man gå frivilligt?
v. Peter Damgaard Jensen adm. Direktør PKA bestyrelsesformand for Institutional Investor Group on Climate Change.
- Impact investing: inddragelse af positiv virkning for samfundet i investeringsbeslutningen.
v. Anders Kristoffersen, Villum Fonden.
- Fintech og blockchain: Nye tekniske muligheder for opskalere bæredygtigheds investeringer.
v. Thomas Krogh Jensen, direktør, Copenhagen Fintech.
- Konklusioner og anbefalinger til Danmarks forhandlinger.

Debat: Spørgsmål fra salen til ordførere og panel.

Mere:
- Program (pdf fil)
- VedvarendeEnergi

Debat EU Divest Nov 23 2017

 
• 31 oktober 2017
Europahuset, K
øbenhavn
EU SALON – Gr
øn Energi & Klima med Britta Thomsen, Steen Gade, Gunnar Boye Olesen

Hvordan realiserer vi den grønne omstilling i Danmark og EU? I Sverige har regeringen i 2016 indgået en bred aftale om, at Sveriges energiforsyning skal baseres 100 pct. på vedvarende energi i 2040, og at landet som sådan slet ikke skal have noget nettoudslip af drivhusgasser fra 2045. Kan Danmark og resten af EU følge trop? Hvad gør vi allerede i Danmark og hvordan kan vi bidrage til at højne EU’s klimaambitioner?

Vi vil ligeledes diskutere om tilstedeværelsen af kvinder i besluttende organer, har betydning for om miljø og vedvarende energi kommer højre op på EU og den danske dagsorden. I Sverige består regeringen nemlig af en overvægt af kvinder – giver det så en mere grøn politik?

De spørgsmål rejser vi til salonmødet og vi glæder os til at diskutterer dem med jer. Organiseret af
VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe, i samarbejde med Nyt Europa.


Mere: VedvarendeEnergi og Nyt Europa
Hent: Præsentation med baggrundsmateriale (pdf)

 


• 24. oktober 2017/ Aarhus (Kvindemuseet)
EU, Kvinder og Energi – Salon med Britta Thomsen

Organiseret af
INFORSE-Europe i samarbejde med VedvarendeEnergi, Kvindemuseet i Aarhus & KvindePolitisk Forum i Aarhus.

- Britta Thomsen, der i 10 har ar været medlem af Europa-Parlamentet, hvor hun har fokuseret pa bade ligestilling og bæredygtig energi.

- Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi/INFORSE, hvor han arbejder for et Danmark og EU uden fossilt brændsel.
- Judit Szoleczky, INFORSE, redaktør af Sustainable Energy News
- Merete Ipsen, Kvindemuseet

Temaer:
- Et grønt Europa: Hvordan kan vi realisere omstillingen? Den svenske regering har for eksempel underskrevet en lov om, at Sverige skal have 100% vedvarende energi i 2045. Hvordan er det gaet til? Hvad gor vi i Danmark? Hvad skal der til for at realisere EU’s energi-og klimapolitiske mal, og hvordan kan vi hojne EU’s klimaambitioner?
- Kvindernes rolle: Betyder flere kvinder i besluttende organer mere miljo og bæredygtig energi i EU-landene? I Sverige er der for eksempel flertal af kvinder i regeringen – giver det sa en mere grøn politik?

Mere: Kvindemuseet i Aarhus og
VedvarendeEnergi
Hent: leaflet (pdf), poster (pdf) og Hent: Præsentation med baggrundsmateriale (pdf)

Debat: EU Kvinde grønt omstilling okt 24 2017
 
Folkemodet 2017


• 18. juni 2017, kl. 10.30 - 11.30
Debat - Folkem
ødet, Bornholm

Title: Hvad betyder EU's vinterpakke for energipolitik?
Kan EU’s klimapolitik stotte lokal energi?
What does the EU's Winter Package Means for the Energy Policy? Can the EU Climate Policy support local energy?

- S
øren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten,
- J
ørgen Jensen, Grøn Enterenrship/Initiatives and LAG Koordinator Bornholm,
- Bjarne Westerdahl, Medlem af Bornholms Byråd og Forsyning, Socialdemokratiet,
- Jens Astrup Madsen, Leder for afdelingen Klima /Energi /Planter, Landbrug & F
ødevarer,
- Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi & INFORSE Europa..

Moderator: Henning Bo Madsen, Alliancen for Community Power og Miljoorganisationen NOAH.


Hent Program (pdf)

Arrangeret af VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe.

Folkemodet 18 June 2017
 
   
EU Samso debat 10 juni_2017

• 10. June 2017

EU debat borgermøde, Samsø
Bæredygtighedsfestival

Kyst til Kyst - K
lima udfordringer og muligheder set i EU, regionalt, og lokalt perspektiv.
Med Søren Hermansen, direkt
ø r for Samsø Energiakademi, Gunnar Boye Olesen fra INFORSE/VE, og repræsentanter fra Samsø Kommune og Regionen,

EU styrer klimaet? ! Præsentation af Gunnar Boye Olesen - Politisk koordinator, INFORSE-Europe / VedvarendeEnergi (pdf, 1.1 MB)

Mødet var arrangeret af Samsø Energi-og Miljøforening & Samsø Energiakademi i samarbejde med INFORSE-Europe.

Mere: Energi Akademiet

Samso EU graph debat
EU Samso debat 10 juni_2017
   
28-30 april 2017 grøn mobiilitet
EU FC Mobility apr 2017

• 28-30 april 2017
Conference - Debat - Exhibition:
Title: Gr
øn Mobilitet: Fremtidens transport i Danmark og EU
Green Mobility: The Future of Transportation in Denmark and in the EU
Venue: The Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Thy, Denmark

Hvad er planerne i EU for gr
øn mobilitet? Hvad er forbrændingsmotorens fremtid? Vil den blive faset ud i nye biler på mindre end 15 år, som flere EU-lande har proklameret? Hvad er alternativerne? Der var fokus på politiske sporgsmal, på klima og miljø og på teknologierne (biobrændstoffer (brint & brændselsceller, elkoretojer og hybridbiler). Foruden konferencen og debatter, var der mulighed til testkorsel af forskellige grønne transportmidler: elbiler, el-cykler og knallerter, samt hybridbiler og en brintbil.

Fra programmet;
- Den nye EU transport direktiv,
v. Torbjorn Olausson, Europahuset, K
øbenhavn. Link til pdf
- Hvordan vil EU’s 2030 mål og EU's nye vedvarende energi direktiv påvirke Danmark og Danske transport systemer,
v. Henning Bo Madsen,
VedvarendeEnergi. Link til pdf
- VE II og transport sektoren,
v. Peter Willumsen, Energistyrelsen. Link til pdf
- Alternativer for grøn transportomstilling i Danmark og Europa,
v. Daniele Pagani, Nordisk Folkecenter. Link til pdf
- St
øtteordninger i Europa,
v. Daniele Pagani, Nordisk Folkecenter. Link til pdf

Arrangeret af Nordisk Folkecenter for Vedavarende Energi i samarbejde med INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi, NOAH, IDA, og Eurosolar.

Link to Program på dansk (pdf), og engelsk (pdf)

Mere på dansk og på dansk/engelsk
2016
 
 
Event 12 December 2016  at Folkecenter Denmark

12 december 2016

Seminar / Conference: Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU
Place: Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Thy, Denmark

Moderator: Jane Kruse, Nordic Folkecenter.
Among the speakers were: Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi / INFORSE-Europe; Torbjorn Olausson, EU-House Copenhagen; Henning Bo Madsen, NOAH; Leire Gorrono, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi; Maian Gjelaj, DTU Elektro; Jens Carsten Hansen, DTU Wind; Christian Nereus, DANWEC; Anker Mardal, Energivagt; Vincenzo Liso, Aalborg University; Gorm B. Andresen, Aarhus University.
After the program there was possibility for a technical guided tour at the Nordic Folkecenter.


Download:
- Program på dansk: (pdf file, 5 pages, 1.1 MB)
- Program på engelsk (pdf file, 5 pages, 0.6 MB)

RE EU Folkecenter

Highlights of Presentations on the Political Challenges in the EU:

The Future Role and Challenges of Energy Storage in the EU
Fremtidige rolle og udfordringer for energilagring i EU
by Torbjorn Olausson, Europa-Huset/EU-House, Copenhagen. (pdf file, 11 pages)

The Potential of Community Power in Denmark and EU
Community Power"s potentiale i Danmark og EU
by Henning Bo Madsen, energi ekspert, NOAH Energy and Climate Group (pdf file, 30 pages)

Background of the New EU-Directive on Renewable Energy: Will there be Place for Community Power?
Baggrund for det nye EU-Direktiv for vedvarende energi: Vil det indeholde Community Power?
by Leire Gorroño, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
. (pdf file, 19 pages)

Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, Examples from EU Countries inc. Denmark
Danmark på vej mod 100% vedvarende energi i EU. Eksempler fra EU lande.
by Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe.
(pdf file, 24 pages)More information at the Nordic Folkecenter for Renewable Energy's homepage:

Link to the Program: in Danish and in English.

Download presentations: Proceedings

See: Pictures

RE EU Folkecenter
 

New films and Publication on Climate, Climate Negotiations and the Role of EU (in Danish)
Link: NOAH's web site on the Publication and the related films.
D
ownload: Publication (20 pages, pdf)
(in Danish)

Film om klimaproblemerne, klimaforhandlingerne og EU's mange roller i dette.

Filmene er udgivet af NOAH i samarbejde med INFORSE-Europe og andre:
Det lange spil om klimaet, Slutspil i Paris (14:47); Historien om de internationale klimaforhandlinger (8:09)
Den globale opvarmning: – Den menneskeskabte drivhuseffekt (7:10) – Jordens klima (6:51) – Konsekvenserne (7:43)
Filmene er produceret af NOAH / SunMedia med okonomisk stotte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Europa-Nævnet.

   
Seminar September 8 2016 energy transition Copenhagen
9. september 2016 -   Time: kl. 10:00 - 16.00
 
Place: Christiansborg, Copenhagen, Denmark

Seminar: Local Driven Energy Transition in Denmark and EU
Presentations by Margrethe Vestager, European Commissioner for Competition, and Danish politicians, as well as Danish and international experts
The Danish politicians including: Thomas Danielsen (V), Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (Enh.).
Danish NGOs and experts including: Gunnar Boye Olesen, INFORSE/VedvarendEnergi; Henning Bo Madsen, NOAH; Preben Maegaard og Leire Gorrono from Nordic Folkecenter for Renewable Energy; Karl Sperling, associate professor, Aalborg University.
International experts including: Dirk Hendricks from European Renewable Energy Federation (EREF); Jose Etcheverry, professor; York University, Toronto, Canada; and representant for Skotland's Energy Agency "Local Energy Scotland".

See Program: Program (pdf, 1 page 161 kB) (in Danish)
Note: The language of the event was in Danish. The international experts' presentations were in English.

The event got fully booked. The 70 very interested participants included representatives of NGOs, industry, universities, media, students, environmental activists and many private persons as well. There were lots of questions and discussions.

The event was organised in cooperation with INFORSE-Europe members: VedvarndeEnergi (SustainableEnergy), Nordic Folkecenter for Renewable Energy, and NOAH.
Read more: Coverage of the event VedvarendeEnergi, and Nordic Folkecenter's press message.
Proceedings Program/Presentations:

Centrale Spørgesmål Henning Bo Madsen presentation

Behov og muligheder for en lokalt drevet omstilling til vedvarende energi, afgifter og tilskud til at muliggøre omstillingen
by Gunnar Boye Olesen VedvarendeEnergi og International Network for Sustainable Energy
Download: oplæg tekst (pdf file, 0.5 MB)

New EU-renewable Energy Directive: Consequences of various types of ownership. Its room for democratic and bottom-up initiatives, community benefits, local income generation and the necessary local acceptance.
by Leire Gorrono social scientist, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Download:
presentation (pdf file, 2.4 MB)

Regeringens forslag og ideer om udvikling af energiafgifter og tilskud i lyset af EU's konkurrenceregler.
by Thomas Danielsen (V), Energiordfører

Hvordan kan EU's konkurrenceregler fremme omstillingen til vedvarende energi med lokal deltagelse?
by Margrethe Vestager, Europakommissionens kommissær for konkurrence.

Spørgsmål og kommentarer fra Jens Joel (S) energiordfører og andre.

Concerns of EU regulation for the energy transition
By Dirk Hendricks, European Renewable Energy Federation
Download: presentation (pdf file. 2.7 MB)

Framework for 100% Community Power
by Jose Etcheverry, professor, York University, Toronto, Canada
Download:
presentation (pdf file, 6.8 MB)

Scottish transition to renewable energy with local projects
by James Buchan, Development Officer, Local Energy Scotland.
Download:
presentation as pdf file

Rapport fra to lokale energiprojekter i Sdr. Vium og Bjergby, Mygdal
by Morten V Petersen, Victor Energy, Sdr. Vium
Download: presentation (pdf file, 0.7 MB)

Hvilke samfundsøkonomiske fordele giver folkelige deltagelse I energiomstillingen og hvordan fremmer vi den politisk
by Karl Sperling, lektor, Aalborg Universitet
Download:
presentation (pdf file, 0.9 MB)

Visioner og forslag for Danmark og EU -
fra Alliancen for Community Power

by Henning Bo Madsen, NOAH
Download: presentation (pdf file, 0.7 MB)


Paneldiskussion: Hvordan fremmer dansk politik den folkelige deltagelse i energiamstillingen.

Deltagere: Jens Joel, energiordfører, (S); Christian Poll, energiordfører (Alt); Søren Egge Rasmussen, energiordfører (Enh.); Gunnar Boye Olesen, INFORSE/VE; Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Download: Preben Meagaard presentation input til paneldiskussion (pdf file, 4.7 MB).

Incl spørgsmal og kommentarer fra salen.
 
15. januar 2016
Debate/Conference with Margrethe Vestager, European Commissioner for Competition
Strategies for Sustainable Energy Solutions
Time: 8:30 - 11.30

Place: Dokk 1, Aarhus, Denmark
Organised in cooperation of Danmarks Vindm
ølleforening, Ingeniørforeningen IDA, VedvarendeEnergi and INFORSE-Europe.

Moderator was Bodil Kornbek, formand for VedvarendeEnergi.
Among the speakers and panelists were: EU Commissioner, Margrete Vestager; Marie Louise Hede, head of division, Danish Energy Agency; Kim Behnke, vicediektor af Dansk Fjernvarme; Jan Hylleberg, direktør, Vindmølleindustri; and Gunnar Boye Olesen, political coordinator, VedvarendeEnergi.

See Program (pdf, 1 page 141 kB) (in Danish)

Note: the language of the Debate/Conference was Danish.
Debate with Margrethe Vestager 15.01.2016
Debate with Margrethe Vestager 15.01.2016-- Debate with Margrethe Vestager 15.01.2016
2015
 
 
1. december 2015 - Time: 9:30 - 15.00
Place: Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Thy, Denmark

Debate/Conference: The Necessary Transition to Renewable Energy in all Levels in the European Cooperation including Transport - Title in Danish: Den nodvendige omstilling til Vedvarende Energi på alle niveauer i det europaeiske samarbejde ogsa transport.
Speakers include: Ole Vagn Christensen, president of Nordic Folkecenter for Renewable Energy. Torbjorn Olausson, EC representation in Denmark Europa-House; Per Poulsen, board member of Arbejdsgiveren; Henning Bo Madsen, NOAH & koordinator for EU project Community Power; Morten Victor Petersen, president for Association of Household Windmills; Lene Kjeldgaard Jensen, Mayor of Thisted municipality.

Download: Program in Danish (pdf 89 kB)

Nordic Folkecenter for Renewable EnergyRead more at the website of the Nordic Folkecenter for Renewable Energy (in Danish):
-- Program

-- Proceedings

Note: The language of the Debate/Conference: Danish
 


25. september 2015
AARHUS 2017 - Launching Sustainable Strategy:
Sustainability Model for a European Capital
of Culture
Time: 15.30 - 17.30
Place: Turbinehallen, Kalkvaerksvej 12, Aarhus, Denmark

How do We Ensure Sustainability of the Future European Capital of Cultures?
The Sustainability Model will show how sustainability can be incorporated into cultural projects such as: food & drink, communication & behaviour, drive, art & culture.

PROGRAMME:
- Welcome by Juliana Engberg, Aarhus 2017
- Sustainability Strategy Model by Martin Thim, World Perfect & Peter Christiansen, Samsø Energiakademi, Denmark (pdf 5.8 MB).
- Sustainability Across the European Capital of Cultures:
- Leuwarden 2018 by Simon Tijsma, Netherlands (pdf 4.5 MB)
- San Sebastian 2016 by Eneko Garate, Spain (pdf 1.4 MB)
- Aarhus 2017 Projects and Sustainability: How do Aarhus 2017 projects working with sustainability?
- The Street Mejlgade by Anna Bonnichsen, Aarhus, Denmark (pdf 3.6 MB)
--Prison by Chef. Claus Pettersson, Aarhus, Denmark

After the presentations, there was a guided tour at Kulbroen and Slagterihavnen presenting a part of the change occurring in Central Jutland Region within street sport, music, art & street and performing arts, architecture & urban spaces, creative industries, film & animation and gastronomy.

More:
- Download: Program in English (pdf 183 kB)
- Download: Program in Danish (pdf 128 kB)
- Aarhus 2017 's website: Event (in Danish)
- Samsø Energy Academy's web site: Event (in Danish)
- Download Publication: Aarhus Sustainable Model in English and Danish 2017, 2nd edition,
from: www.aarhussustainabilitymodel.com

The Event is open for everybody and the participation is free of charge.
Registration/Contact: Peter Christensen, Samsø Energy Academy: pc@energiakademiet.dk
The event is supported by Aarhus 2017, and
by Europa Nævnet as part of a cooperation among the Danish INFORSE members.

2012-2014
 
 
logo samso energiakademiet
• 2. oktober 2014
Place: Samsø island, Denmark
Debate on EU's role in sustainable development of the islands in EU.
The participants included people from Samsø, Region Midtjylland as well as there were participants
from the Smilegov Project in Greece, Estland, Cypern, Madeira, Sweden and Scotland.

Marcel Meijer, the major of the Samsø island, spoke about sustainable society development.

Gunnar Boye Olesen from INFORSE-Europe spoke about INFORSE-Europe and EU's role in sustainable energy Développement.
Power Point presentation (1.5 MB pdf file in Danish).

 
• 6. september 2014
Electric Equipments and the EU
Debate: "How Much Should EU decide?" with Magrete Auken (MEP, SF), Anders Vistisen (MEP, DF);
Vagn Jelsoe (Danish Association of Users), and Gunnar Boye Olesen (VE) (in Danish).
Workshop:
"How much your Cell Phone Eats?" Measure how much electricity does your equipment use?
Build your solar cell driven battery to your mobil.

Place:
Godsbanen, room: Remisen, Aarhus, Denmark.
Organised in cooperation: VedvarendeEnergi, Energitjenesten, UngEnergi, International Network for Sustainable Energy (INFORSE-Europe). Included in the programs of Aarhus Festuge and Aarhus Godsbanen.

Read more / program:
-
Event on VedvarendeEnergi's facebook
--
VedvarendeEnergi
--
Aarhus Festuge and Godsbanen.
-- Swotee event site
 
Nordic Folkecenter for Renewable Energy
• May 22, 2014 (13:00 to 17:00) (Note: Conference language: Danish)
Theme: Can an Almost Fossil Free Denmark be a Model for Europe?
Better Environment, New Income, Local Employment.
Place:
Frederiksberg, Copenhagen, Denmark
Among the speakers: Connie Hedegaard, EU Climate Commissioner; Anders Stouge, vice director, Dansk Energi; Ole Morten Petersen, director, DAKOFA; Kim Mortensen, director, Dansk Fjernvarme; Susanne Juhl, administrative director, HMN Naturgas; Carsten Essler Helmer, energy consulant, DS Handvaerk & Industri; Flemming Nor Pedersen, director, Fodevarer og Landbrug
.
The conference is part of the "Thy and Mors on the Radhuspladsen" and "Folkecenteret's 40 -year RE in Thy" Jubileum.
Link:
- Program on the Folkecenter's web site (in Danish)
- Review of the event in the Folkecenter's web site (in Danish)
15-17 maj 2014 (9:30 - 16:00) (Note: Conference language: Danish)
Fossil Free and Thy Conference

Excursion and Exhibition and Open House at the Nordic Folkecenter
Theme: What can Danmark, Norden and EU Learn from Thy?
What Can Thy Learn from the Other Part of Denmark, Norden and EU?

Place
: Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Thy, Denmark.
Organisers: Nordic Folkecenter for Renewable energy with International Network for Sustainable Energy (INFORSE-Europe), Thisted Municipality.

From the Program:
- "EU's Energy Plan 2030". Dialog between Tove Videbaek, Conservative candidate to the European Parliament (EP) and Britta Thomsen, MEP and and candidate to EP.
- "Status for the Danish plans to make Denmark Fossil Free"”, Per Clausen, MF (EL), Enhedslisten.
- "Fossil Free Norden i 2050", Tryggvi Felixson, senior adviser to the Nordisk Rad.
- "Thy reached far already; what are the future plans? , Lene Kjelgaard Jensen, mayor, Thisted Municipality.
- "Sun and Wind are Fluctuating Energy. How to do it?", Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter Chair Emeritus.
- "Folkecenter - a 100 % Fossil Free Center". What the world is looking for as solutions for the future is already reality at the center. This knowledge is to inspire others. We wish that Europe, Norden, Danmark og Thy will be model for the rest of the world and support the international agenda towards a fossil free future and democracy, sustainability and jobs for all, Jane Kruse, Chair, Nordic Folkecenter for Renewable Energy.
Links:
- Program on the Folkecenter's website (in Danish)
- Review of the event at the Folkecenter's website (in Danish)

 
VedvarendeEnergi logo Connie Hedegaard, Kristian Wurt, Per Asmussen, Gunnar Boye Olesen, Soren Hermansen
Debate Aarhus March 22 2014 EU Climate and Energy
Debate Aarhus March 22 2014 EU Climate and Energy, Connie Hedegaard, EU Climate Commissioner
March 20, 2014 (14.00-17.00)

Debate: EU Climate and Energy Strategy 2030
EU Klima og Energistrategi 2030 (in Danish)
Mediator: Soren Hermansen, Samso Energiakademi.

Presentations and Panel
-
Connie Hedegaard
, EU Climate Commissioner
- Gunnar Boye Olesen from VedvarendeEnergi (presentation pdf file, 2 MB)
- Kristian Wurts from Aarhus Municipality, Technic and Environment
- Per Asmussen from Kamstrup
- Bo Brummerstedt, Aarhus University
- Henrik Bindslev, Fusion for Energy

Organisers: VedvarendeEnergi, Climate Secretariat of Aarhus Municipality, Aarhus University,
Teknologisk Institute, International Network for Sustainable Energy (INFORSE-Europe).


Place: Aarhus University, Denmark
More: Invitation/Program (pdf) (in Danish)
Invitation: VedvarendeEnergi (in Danish)
Conf Debat Copenhagen
November 29, 2013 (14.15-17.15)

Debate: Sustainable Resource Use in a Globalised World
(in Danish)
Et baeredygtigt ressourceforbrug i en globaliseret verden.
Hvad kan EU og Danmark gore?


Discussion with EU Climate Commissioner, Connie Hedegaard, Ariadna Rodrigo (FoEE), Jørgen Henningsen (EPC), Lars Fogh Mortensen (EEA), Ross Jackson (Gaia Trust).
Download: Program (pdf file, 105 kB)

Place: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 Copenhagen, Denmark.

More: (in Danish) Background material and Proceedings on NOAH's home page.
Panel November 29 2013
EU Climate Commissioner, Connie Hedegaard,
 
Monday, 25 November, 2013, 15.00 - 17.00

Debate: "EU's role in the Climate Negotiations - Back from Wasaw
Er EU spydspids eller haemsko i klimakampen?
(in Danish)

Discussion with Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, Prof.Eigil Kaas, Niels Bohr Instituttet, Klima- og Geofysik, Kontorchef Stig Uffe Pedersen, Klima, Energi og Bygningsministeriet.

Presentationer:
- Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi na til 2030? Gunnar Boye Olesen (pdf, 1.8 MB)
- EUs klima- og energimalsaetninger for 2030, Stig Uffe Pedersen (pdf, 0.2 MB)

Place: VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 Copenhagen, Denmark

More: (in Danish) Program Poster (pdf file, 0.6 MB), and
VedvarendeEnergi's home page


VedvarendeEnergi logo
 
logo samso energiakademiet September 18, 2013
Public Meeting: "Come Nearer to Europe"
Which Role has EU in the Sustainable Development of Samsø and Denmark

Place: Samsø island, Denmark

Read More:
Samso Energy Academy- Invitation (in Danish)
Documents of Next Practice including proceedings (in English)
 
Nordic Folkecenter for Renewable Energy June 20, 2013
Public Meeting: "Fossil Free Thy and EU"
The lectures will present strategies and concrete, successful solutions for being Fossil Free.

From the Program:
Welcome by Jane Kruse, Active Knowledge Dissemination, Folkecenter
Speakers:
- Lone Dybkjaer, former MP and MEP, "I have worked with Renewable Energy from day 1 in the Danish and EU parliament".
- Niels I. Meyer, professor emeritus, "Scandinavia as pioneer region for green transition in Europe".
- Pernille Vigso Bagge, MP, "Renewable energy creates jobs; also therefore we must work with energy issues."
- Lene Kjeldgaard Jensen, Mayor of the municipality of Thisted, "Thisted as leading climate municipality".
- Tryggvi Felixson, Nordic Council, "The Nordic Council's policy for Fossil-free North".

Place: Folkecenter for Renewable Energy, Thy, Denmark

Read more:
Folkecenter for Renewable Energy (in English) and (in Danish)

 

 
Steen GadeBritta Thomsen MEP
Per Clausen, Palle BendsenGunnar Boye Olesen, Jorgen E Olesen
 
Group
Group
 

pdf file of the Program

16 June, 2013 (Sunday) kl. 09.30 - 11.00
Fossil Free Europe - How do we Manage it?

Political Festival in Bornholm, Denmark
Place: Hoiers Iscafe, Allinge pa Bornholm


Participants of the Debate:

- Steen Gade, energy spokesman, SF.
- Per Clausen, energy spokesman, Enhedslisten.
- Jorgen E Olesen, professor, Aarhus University.
- Britta Thomsen, MEP, Social Democrats.
- Gunnar Boye Olesen, Political Coordinator, VedvarendeEnergi.
- Palle Bendsen, Modarator, NOAH.

The event is in Danish.
Organised by INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi together with NOAH.
Supported by Europa-Nævnet.
More: VE-homepage.

Program Leaflet: pdf file.

Support Renewable Energy in Europe - Support with your Signature
The Program of the event on June 16, 2013 includes the Q-R code, which leads to the signature collection. (It is in Danish).

Følg QR-koden (eller ve.dk/veieuropa) og giv din underskrift
for mere vedvarende energi i Europa.
Underskrifterne overleveres til Klimaminister Martin Lidegaard.
Din underskrift gor en stor forskel!
 
Debat January 31 2013 Martin Lidegaard Britta Thomsen
Debat January 31 2013
VedvarendeEnergi logo
Debat January 31 2013

January 31, 2013, 15.00-18.00 - Aarhus/Viby

100% Vedvarende Energi i EU og Danmark
"Grøn energiomstilling i EU. Er der penge til det?"
Offentligt møde om EU's kommende budget med over 1000 milliarder Euro og dets bidrag til den nødvendige omstilling til effektiv brug af vedvarende energi.


Green Energy Transition in EU - Is Money for this?
Public Meeting on the EU Budget of 1,000 Miliard Euro, and its contribution to the necessary transition to effective use of renewable energy. (The meeting is in Danish).

Organisers: VedvarendeEnergi, Climate Secratriat of Aarhus Municipality, International Network for Sustainable Energy (INFORSE-Europe).
Place: OK's Meeting Room, Åhave Parkvej 11, Viby J, Aarhus.

Contact: eudebat@ve.dk (Gunnar Boye Olesen)
Event Reviews: VedvarendeEnergi's homepage and
Climate Secretariat of Aarhus Municipality

 

 

Program / Proceedings:

Mødeleder Karen Hjulmand, DR.

Velkomst: Bünyamin Simsek, Aarhus Kommune
Introduktion: Jørgen Wisborg: Energiselskabet OKs omstilling til grøn energi

EU's nye budget 2014-2020 og omstilling til grøn energi
Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE:
Behov og planer for omstilling til vedvarende energi i Danmark og EU. (Presentation pdf, 0.7 MB),

Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet (Socialdemokratiet):
Vil EU være frontløber inden for vedvarende energi?

Frank Elholm, Europa-Kommissionen:
EU's budget og omstilling til grøn energi.

Hvordan vil EU skabe grøn energiomstilling –og hvordan fungerer det i praksis?
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard:
Kan Danmark bruge EU til at fremme vedvarende energi i Danmark?

Panel og Debate:
Hvordan kan danske virksomheder/organisationer bruge EU’s budget til grøn omstilling?

 
Samso mindmap
Samsø-openspace
logo samso energiakademiet
26 October, 2012. Friday. Time: 13.00-17.00
Afterwards from 17.00 - soup, beer, and music.

Venue: Samsø island, Denmark

Samsø 2.0 Conference - Debate
Hvad synes du? Hvad er din drøm for Samsøs fremtid? Samsø er et lille samfund og samtidig er Samsø en del af verden, og EU spiller også en rolle for øens fremtid. Det samme gør Regeringens klimaindsats. Hvordan sikrer vi, at der i 2030 er sammenhæng mellem vision og praktik på Samsø? Vil vi selv eje og drive den udvikling?

Program/Invitation on Samsø Energiakademiet's home page: "Vi er mange der glæder os til Konferencen"
and Program/Invitation as pdf file.

Proceedings of Shared Space and Open Space
can be seen as flash document from Samsø Energiakademiet's home page: Samsø 2.0.

Local organiser
: Samsø Energy Academy.
 
EU-Klima Debat 1
EU Klima Debat 2
NOAH logo 11 October, 2012. (Thursday). Time: 14.00-17.00

"Klimaloven - Bliver den Europas Stærkeste?" (in Danish)
"Climate Law - Will the Danish Climate Law the Strongest in Europe?
"

Venue: National Museum, Festsalen, Copenhagen, Denmark.

Program/Proceedings on NOAH's home page: "Møde om Klimaloven" and Program/Invitation as pdf file.

Local organiser: NOAH.
 
INFORSE-exhibition
INFORSE-Exhibition
24 September, 2012 (Monday). Time: 10 AM - 3 PM
Europa Messen 2012 - Annual Exhibition and Conference on Europe

Venue: National Museum in Copenhagen, Denmark

INFORSE-Europe had a stall together with the Danish INFORSE members -The Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Sustainable Energy (Vedvarende Energi), NOAH (FoE Denmark), Samsø Energy Academy.
See films and pictures on Europa-Nævnet home page.
 
EU debat Folkecenter
14 April, 2012, Time: 11.00-16.00
Place: Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Denmark.


Climate Policy "From the outskirts to the energy center with focus on Denmark and Uganda." - How can EU policy regarding energy and agricultural development be met?

Link: Program (in English) at the Folkecenter's web site.
Nordic Folkecenter for Renewable Energy Klimapolitik ”Fra udkant til energicentrum med fokus på Danmark og Uganda”. - Hvorledes kan EU’s politik inden for energi og landbrugsudvikling imødekommes.
Link:
- Program (in Danish) at the Folkecenter's web site.
- Proceedings (in Danish) at the Folkecenter's web site
Local organiser: Nordic Folkecenter for Renewable Energy.
 

Role Play Game on EU and Energy - Har EU styr pa energien?
Energitjenesten / KMEK / VedvarendeEnergi has developed an EU Climate Negotiation Role Playing Game for high school children (14-18 years old). It is developed based on the success of the UN Climate Negotiation Role Playing Game. The Authors are: Janus Hendrichsen and Gunnar Boye Olesen. Link on Energitjenesten's web site. and Danish Educational Ministry's web site: EMU Danmarks l
æringsportal, and at INFORSE-Europe School material (English summary)

The Role Play was tested in high schools in 2013, and there was teachers' training in 2014. To assist the teachers a video was made: "Har EU styr pa energien?" . Filmed and edited by Morten Kjaergaard.


 

In this page you can read about activities and events by the Danish active INFORSE-Europe members as NOAH (FoE Denmark), Nordic Folkecenter for Renewable Energy, SustainableEnergy (VedvarendeEnergi), and Samsø Energy Academy. The activities are focusing on information on EU energy policy in Denmark and they are in the framework of two 3-year project period 2012-14, and 2015-17.
The activities and events are supported by "Europa Nævnet" for INFORSE-Europe, in cooperation with the Danish INFORSE-Europe members,. i.e. NOAH (FoE Denmark), Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Sustainable Energy (Vedvarende Energi), Samsø Energy Academy.