Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Om drivhuseffekten
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Jordens temperatur og havene stiger.
Der er flere og flere beviser for at det skyldes drivhusgasser fra industri, skovrydning mm.

Det Internationale Klimapanel med forskere fra hele verden har i 2001 samlet følgende aktuelle facts om drivhuseffekten:

 • Gennem det 20. århundrede er gennemsnitstemperaturen på jordens overflade steget melle 0.4 og 0.8 'C Sandsynligvis var 1990'erne var globalt det varmeste årti siden man begyndte at kunne måle jordens gennemsnitstemperatur i 1861. Ud fra årringe i træer, islag på Grønland m.m. er det vurderet at 1990'erne med stor sandsynlighed var det varmeste årti de sidste 1000 år, i det mindste på den nordlige halvkugle, hvor man har flest fund, der kan sige noget om fortidens temperaturer.

 • Generelt er gletchere udenfor polarområder blevet mindre i det 20. århundrede

 • Globalt er havet steget 10-20 cm i det 20. århundrede.

 • I dele af Asien og Afrika er tørke blevet mere almindelig gennem de seneste tiår.

 • Atmosfærens CO2 indhold er steget 30% siden 1750, og er nu højere end det har været de seneste 420.000 år. Sandsynligvis har CO2 indholdet ikke været højere de seneste 20 millioner år.

 • Også koncentrationen af methan er højere end den har været de seneste 420.000 år. Andre drivhusgasser som freon fandtes slet ikke atmosfæren før menneskene begyndte at producere dem i løbet af det 21. århundrede.

 • ¾ af det meste menneskeskabte CO2 kommer fra afbrænding af kul, olie og naturgas, resten kommer fra skovrydning m.m. Omkring halvdelen af CO2-udslippet ophobes i atmosfæren mens resten opsuges af have og jord.

 • Det er ikke sandsynligt at jordens opvarmning de seneste 50 år skyldes naturlige årsager.

 • Hvis vi ikke gør en indsats for reducere udledning af drivhusgasser, forventes temperaturen at stige meget hurtigere i det 21. århundrede end i det 20. århundrede. Temperaturen år 2100 forventes at blive mellem 1,4 og 5,8'C højere end år 2000, og havene forventes at stige mellem 9 cm og 88 cm.

  • En gruppe af miljøorganisationer har sat som mål at temperaturen de næste 100 år ikke må stige mere end 1'C, i gennemsnit for hele verden. På den måde begrænses risikoen for at en række unikke arter og økosystemer bliver truet af udslettelse og for at der kommer væsentligt flere og kraftigere storme, oversvømmelser, tørke m.m.

  • Hvis vi skal begrænse temperaturstigningen til 1'C i det 21. århundrede, skal vi reducere udslip af CO2 og andre drivhusgasser kraftigt i de kommende år, og måske helt udfase brugen af kul og olie og naturgas i løbet af de næste 50 år.

  • Læs mere om drivhuseffekten: