Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Muligheder i d. 3. Verden
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
En bæredygtig udvikling kræver at verdens fattige får mulighed for at få tilstrækkelig energi til et godt liv. Da de fleste fattige bor i d. 3. verden, er der behov for et større energiforbrug i den del af verden. De behøver dog ikke gentage vore fejltagelser med at gøre sig afhængige af kul, olie og gas, og dermed få et stort udslip af CO2.

Mens d. 3 verdens energiforbrug er lavt, sker det meste skovrydning i denne del af verden. Det giver udslip af CO2, og bør også derfor begrænses.

Læs mere (på engelsk) om muligheder og begrænsninger i d. 3. verden:

International Network for Sustainable Energy: www.inforse.org

Greenpeace kampagne for vedvarende energi til de fattigste: www.choose-positive-energy.org/

WWFs internationale klimaside http://www.panda.org/climate/

Energia - netværk om køn og bæredygtig energi: www.energia.org/resources/publications.html

FN's udviklingsprograms side om bæredygtig energi www.undp.org/energy/index.html

FNs Miljøprograms center for energi og udvikling, rapporter: www.uccee.org/reportbooks.htm