Program

18.12 2008, Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava, Slovakia

 

10.00   Prezentácia

 

Tematický okruh č. 1: Energetika - pohľad do budúcnosti

 

10.30  E. Bédi: Budúci vývoj v energetike z pohľadu limitovaných rezerv energetických surovín (ropa, plyn, uhlie a urán).

 

11.00   J. Mesík: Ako ďalej v doprave - Alternatívne palivá

 

11.30  M. Mikeska: Zelená energetická koncepce

 

12.00   Panelová diskusia na tému Hranice rastu. Limits to growth - ešte raz

(1972 vs. 2008). Prírodné zdroje vs. spotreba.

Diskutujúci: M. Huba, J. Mesík, Ľ. Trubíniová

 

13.00  Obed

 

Tematický okruh č. 2: Energetika z pohľadu EÚ a SR.

 

14.00 F. Slaninka: Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie

 

14.30 J. Zamkovský: Projekt rozvoja biomasy vo vybraných slovenských obciach

 

15.00 P. Široký, E. Bédi: EÚ legislatíva v oblasti energie a klímy

 

15.20  I. Hirländer: Strategické ciele strany zelených 

 

15.30   Okrúhly stôl za účasti MVO a zástupcov Strany zelených. Téma: Mimovládne organizácie a politika Strany zelených. Možnosti spolupráce. Prekonávanie bariér.

 

 

Tematický okruh č. 3: Klimatické zmeny - Poznatky z Poznane

 

16.30   Panelová diskusia na tému: Ako ďalej s Kjótskym protokolom? Rozvojové vs. rozvinuté krajiny. Pripravuje sa globálne obchodovanie s emisiami?

Diskutujúci: P. Široký a E. Bédi

 

17.30   Záver

 Inforse-Europe semináR 2008

INFORSE-Europe bolo podporené Európskou komisiou (DG Environment - Civil Society Support) 2008.