Predvianočný Inforse-Europe seminár

 

22.12.2009, Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava

 

 

Program

 

 

10.00   Prezentácia

 

10.30 Tematický okruh č. 1: Bratislava - aktuálne enviro-problémy

 

Panelová diskusia na témy:

 

Panel: Katka Šimončičová, Ľuba Trubíniová

 

12.00  Obed

 

 

13.00 Tematický okruh č. 2: Slovensko - ochrana ŽP včera a dnes

 

Panelová diskusia na témy:

·         20 rokov ochrany ŽP na Slovensku,

·         Aktivity hodné nasledovania (CEPA),

·         Slovenská klimatická koalícia a aktivity strany zelených

 

Panel: Maňo Huba,  Juraj Zamkovský, Pavol Široký

 

 

15.00 Tematický okruh č. 3: Globálne enviro-problémy

 

Panelová diskusia na témy:

·         Slovensko v roku 2029, 776 kB pdf

·         Klimatické zmeny - poznatky z Kodane 560 kB pdf

 

Panel: Juraj Mesík, Emil Bédi FAE / INFORSE-Europe

 

 

16.00 - 19.00  Diskusia o aktuálnych problémoch (energetika, klíma, MVO aktivity)

Inforse-Europe semináR 2009

INFORSE-Europe bolo podporené Európskou komisiou (DG Environment - Civil Society Support) 2009.