PREČO POTREBUJEME OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ?
Spotreba energie - Ekológia - Rezervy fosilných palív
SLNEČNÁ ENERGIA
Pasívne využitie - Kolektory - Koncentrátory - Fotovoltaika
BIOMASA
Pevné, kvaplalné a plynné biopalivá - Technológie
VETERNÁ ENERGIA
Technológia - Veĺké turbíny - Malé turbíny - Pravidlá
VODNÁ ENERGIA
Technológia -Veľké a malé vodné elektrárne - Energia oceánov - Pravidlá
GEOTERMÁLNA ENERGIA
Technológia - Tepelné čerpadlá

JEDNOTKY