Predvianočný Inforse-Europe seminár

 

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pavilón B1, miestnosť č. 322 (CPS+)

 

Termín konania: 15. decembra 2010 od 10.00 do 12.30

 

Program

Katedra krajinnej ekológie si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu prednášok
RNDr. Emila Bédiho 

Klimatické zmeny:
Výsledky konferencie OSN (COP 16) (United Nations Framework Convention on Climate Change,
29 November-10 December 2010, Cancun, Mexico) a ďalši osud Kyotskeho protokolu.
Postoj EÚ (SR) vs. USA vs. rozvojové krajiny. Finančne mechanizmy (obchodovanie s emisiami) a ich význam po roku 2012
(po vypršaní platnosti Kyotskeho protokolu).
Klimatické zmeny 1.3 MB pdf


Obnoviteľne zdroje energie (OZE):
Súčasná politika EÚ a z nej vyplývajúce záväzky pre Slovenskú republiku. Finančná podpora OZE v SR
(Štrukturálne fondy EÚ, výkupné ceny elektrickej energie z OZE).
Úspešný projekt OZE - Bioenergia Bystricko (vykurovanie biomasou v 8 obciach Združenia obcí Bioenergia Bystricko).
Obnoviteľne zdroje energie 208 kB, pdf

Diskusia k predneseným témam
Prednášky sú určené pre študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a ďalších záujemcov. Tešíme sa na Vašu účasť.


Prezentácia prednášok je organizovaná v spolupráci s INFORSE-Europe
(International Network for Sustainable Energy), kde RNDr.
Emil Bédi pôsobí ako európsky koordinátor. Ide o globálnu sieť organizácií so sídlom v Dánsku

http://www.inforse.org/europe/seminar10_Slovakia.htm

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedeckáfakulta, Katedra krajinnej ekológie
http://www.krajinnaekologia.sk/subory/Pozvanka_prednaska_DrEmil_Bedi.pdf

INFORSE-Europe bolo podporené Európskou komisiou (DG Environment - Civil Society Support) 2010.