OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
 
 

 

 GEOTERMÁLNA ENERGIA  
Geotermálna energia nie je v pravom zmysle slova obnoviteľným zdrojom energie. Tento druh energie má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého teplo uniká cez vulkanické pukliny v horninách. Teplota jadra sa odhaduje na viac ako 4000 stupňov Celzia a vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby energie v útrobách Zeme, býva tento druh energie zaraďovaný medzi zdroje obnoviteľné.
 Zem nepretržite uvoľňuje svoje teplo na každom mieste, pritom teplota zemského obalu narastá s rastúcou hĺbkou. Teplotný gradient na každých sto metrov pod zemským povrchom predstavuje 2 až 4 stupne Celzia. 

V hĺbke 2500 metrov pod povrchom sa často nachádza horúca voda s teplotou až 200 stupňov Celzia. V desaťkilometrovej vrstve zemského obalu, ktorá je dostupná súčasnej vŕtacej technike, sa nachádza dostatok energie na pokrytie našej spotreby na obdobie niekoľko tisíc rokov. Obrovské zásoby geotermálnej energie môžu byť využité tak na vykurovanie budov ako aj na výrobu elektriny, čo dokumentuje viacero takýchto zariadení na mnohých miestach sveta. V súčasnosti sa elektrická energia z geotermálnych zdrojov vyrába v 22 krajinách sveta a v roku 1994 dosiahol inštalovaný výkon zariadení 6333 MW.
 
 

Účinnosť takejto výroby však nikdy neprevyšuje 20% a pre menšie zariadenia predstavuje len 5%. Aj keď sa tieto hodnoty môžu zdať nízkymi, ukazuje sa, že vzhľadom na obrovské zásoby geotermálnej energie býva ekonomickejšie postupovať cestou minimalizácie špecifických nákladov ako cestou zvyšovania účinnosti výroby. Využívanie geotermálnej energie na výrobu tepla,  je bežné aj na Slovensku. Väčšina týchto aplikácií sa sústreďuje na vykurovanie kúpalísk a skleníkov. Zaujímavý projekt vykurovania bytov bol realizovaný v Galante.

Vplyv prevádzky geotermálnych zariadení na životné prostredie však vzhľadom na vysoký obsah minerálov v ťažených vodách, môže byť značný. V praxi sa tieto problémy odstraňujú reinjektážou vody späť do hlbokého vrtu.
 

HORE